Beker van Vlaanderen - Feeder.

Met medewerking van volgende sponcers:

sponcers

Het programma voor 2009.

Na het succes van vorig jaar, wordt opnieuw de Beker van vlaanderen Feeder ingericht.
Er worden terug 4 wedstrijden gevist op volgende datums en locaties:
                - 4 april op watersportbaan te Gent.
                - 4 juli in Ingelmunster.
                - 3 oktober in Gent - Terneuzen.
                - 7 november in Willebroek.
Voor alle wedstrijden van criterium geldt één barema.
Niemand kan aan de sommen noch aan de modaliteiten wijzigingen aanbrengen.
Het minimum wedstrijdbarema is met max. 12 deelnemers per sector, aan 15 euro inleg per visser per wedstrijd.
Prijzenbarema's:
                - er zijn 4 geldprijzen per sector en per wedstrijd als volgt:
                - 1ste = 70 euro, 2de = 50 euro, 3de = 40 euro en 4de = 20 euro.
                - eindklassement zijn er 15 prijzen (sponcers)
Het aantal blijft sectoren blijft vast ondanks eventueel minder deelnemers.
De uitbetaalde prijzen per sector zijn vast ondanks minder deelnemers eventueel.
De deelnemers betalen de nodige licenties en het totaal aan inleggelden voor alle wedstrijden in 1 keer,
ongeacht de deelname aan een wedstrijd of bij verhinderd zijn om welke reden dan ook.
In geen geval wordt er aan een visser een deel of geheel van deze som terugbetaald, ongeacht de reden.
De volgende licenties diend men te bezitten voor de deelname:
                 - F 
vergunning ( via de verbonden )
                 - Lidmaatschap van CCCV of CCPC
                 - Visverlof om op openbare waters te vissen ( postkantoor )
Inleggelden voor criterium:
               
60 euro voor 4 wedstrijden, of tewel 15 euro per wedstrijd.
               ( deze som kan wijzigen als het aantal wedstrijden wijzigt ) in 1 keer te voldoen.
Inschrijvingen bij betaling aan de penningmeester van het CCCV:
                Op persoonlijke naam ( gelieve adres en telefoon of gsm nummer ook te vermelden )
                Buddaert Antoon, Rozenstraat 14, 8552 Moen, tel: 056/75.60.09.
                Op rekeningnummer: Dexia: 833-5613949-41
Het staat iedereen vrij om in te schrijven voor dit criterium onder de voorwaarden in deze tekst gesteld.
Vissers aangesloten bij CCPC of buitenlandse deelnemers volgen dezelfde modaliteiten als deze van CCCV.

Opgelet: uiterste datum van inschrijven is tot en met 15 maart 2009!!!!!! nadien kan niet meer.
Voor verdere info of vragen gelieve contact op te nemen met:
                Vanhoo Patrick, Gsm: 0477/68.64.11 of langs e-mail: patrick.vanhoo@telenet.be
               
Veel succes gewenst en goede vangsten in het criterium.