Koninklijke Vissersclub " De Karper " Leopoldsburg.

Kalender 2008.
 
Duo wedstrijden in januari. Kalender Reglement Uitslagen: Wedstrijd 2  wedstrijd 3 
Criterium enkel wedstrijden elke zondag van februari
 Bochelt - Herentals, vak Sas 6 - 7
Kalender Reglement  Stand:  Stand criteruim 2008               
Criterium van Limburg - VLL. 2008.
 Algemene stand
Tussenstand 2008 en Nevenklassement Nevenklassement
Kalender Reglement Wedstrijd 3 maart 2008 Wedstrijd 25 mei 2008 Wedstrijd 8 juni 2008Wedstrijd 15 juni 2008  Wedstrijd 22 juni 2008 Wedstrijd 15 augustus 2008 Wedstrijd 14 september Wedstrijd 26 oktober 2008
Duo wedstrijd VLL. in Diepenbeek op vijver " DE POMPERIK " 1 mei en 11 mei Kalender Reglement Pomperik 1 mei  Pomperik 11 mei
Programma van de Internationalen. Kalender Reglement  Viering inters Stand inters A Stand inters B Stand inters B 
Schiftingen voor Belgisch Kampioenschap Kalender Reglement Limburgse schiftingen 17 augustus 2008 28 september- 1/2 finale BK 5 oktober Finale BK
Beker van Vlaanderen 2008 - Stand 2008 Stand  Beker van Vlaanderen Kalender Reglement Wedstrijd 30 maart 2008 Wedstrijd 30 maart 2008 Wedstrijd 3 West VlaanderenWedstrijd 3 West Vlaanderen
Beker van Vlaanderen Feeder - Stand 2008 Stand  Beker van Vlaanderen Feeder Kalender Affiche Wedstrijd 30 maart 2008  Wedstrijd 5 juli 2008 
   


                         

Home

Update op 19-10-2008
Kalender VLL.  Criterium van Limburg 2008.

Terug naar kalender.


Inrichter. Plaats. Datum Soort Uren. Inschrijven Reglement. Uitslag
1 De Rietvoorn Kempisch kanaal sas 6-7 Zondag 30 maart B - inleg 11u00 - 16u00 Inschrijven langs uw club en verbond
CCCV. Uitslag
2 VLL Vijver Pomperik Diepenbeek Donderdag 1 mei koppel Uitslag
3 VLL Vijver Pomperik Diepenbeek Zondag 25 mei A -+500 Uitslag
4 De karper Vroenhoven - Kanne Zondag 8 juni B - inleg Uitslag
5 De Flipper Kanaal van Beverlo Zondag 15 juni A -+500 Uitslag
6 De Snoekbaars Kempisch kanaal sas 6-7 Zondag 22 juni A -+500 Uitslag
7 VLL Koppelwedstrijd vak Gellik zaterdag 19 juli
8 Verbond VLL Diepenbeek aan sas Vrijdag 15 augustus B - inleg Uitslag
9 Verbond VLL Diepenbeek aan sas Zondag 17 augustus Schifting BK VLL Uitslag
10 Meylandtvissers Vroenhoven - Kanne Zondag 14 september A -+500 11u00 - 16u00 Uitslag
11 De Flipper Vroenhoven - Kanne Zondag 19 oktober B - inleg Uitslag
12 De Snoekbaars Vroenhoven - Kanne Zondag 26 oktober A -+1000 Uitslag
13 De Rietvoorn Gellik aan trappen Zondag 9 november A -+500 Uitslag
14 De Karper Kempisch kanaal sas 6-7 Dinsdag 11 november A -+500 Uitslag

Stand van klassement Stand van Nevenklassement


Terug naar kalender.


Duo wedstrijd VLL. in Diepenbeek gemeente vijver " DE POMPERIK " inrichter visclub " GEDULD ".

Terug naar kalender.

Inrichter. Plaats. Datum Inschrijven Uren. Reglement. Uitslag
1 Vissersclub " Geduld "
VLL
Diepenbeek,
vijver Pomperik
zondag 1 mei Langs de verbonden VLL. 9u00.- 18u00 Stok 10 m. lijn onbeperkt, voeder 10 L., aas 2 L. kleine vere 2/2 pins doos, (tubifex en gekleurde maden toegelaten) Uitslag
Vrije duo wedstrijden.
2 Vissersclub " Geduld "
Inleg + € 250.00
+ bekers.
Diepenbeek, vijver Pomperik zondag 11 mei Tot 10 mei
Rubby Duck
011/32.25.24
12u00.- 17u00. Stok 10 m. lijn onbeperkt, voeder 10 L., aas 2 L. kleine vere 2/2 pins doos, (tubifex en gekleurde maden toegelaten) Uitslag
4 Vissersclub " Geduld " Diepenbeek, vijver Pomperik zondag 7 september

inleg + € 250.00
1/3
Bij viswinkel Ruddy Duck.

  011/ 32 25 24

  € 13.00/koppel
9u00.- 18u00. Stok 10 m. lijn onbeperkt, voeder 10 L., aas 2 L. kleine vere 2/2 pins doos, (tubifex en gekleurde maden toegelaten) Uitslag
Avondwedstrijden in de maand juli 2008, enkel, begin om 18u tot 21u op volgende datums: elke dinsdag
dinsdag 1 juli dinsdag 8 juli dinsdag 15 juli dinsdag 22 juli dinsdag 29 juliTerug naar kalender.
Belgisch Kampioenschappen 2008.

Inrichter. Datum Plaats. Begin en einde. Reglement. Uitslag
Schiftingen B.K. vaste stok Zondag 17 augustus Diepenbeek sas 9u00 - 12u00  -   14u30 - 17u30 Reglement 17 augustus 2008
Inschrijven bij Trekels Rudy, Hulsterweg 8, 3980 TESSENDERLO  - Tel: 013/66.81.54
Schriftelijk inschrijven tot 10 augustus
Nr. Trekking en Prijsuitreiking: Cafè " De Scherpe Plank"  Paalse Steenweg 3, 3580 Beringen  - Tel: 011/42.25.95
Individuele kampioenschap1/2 finale Zondag 28 september Vroenhoven 9u00 - 12u00  -   14u30 - 17u30 Reglement 28 september 2008
Individuele kampioenschap finale Zondag 5 oktober 9u00 - 12u00  -   14u30 - 17u30 Reglement 5 oktober 2008
Mindervaliden Zaterdag 31 Mei Begijnenvijvers Reglement 31 mei 2008   17 augustus 2008 fotos
Karper Zondag 31 mei Reglement 31 mei 2008
Nevencatogorieën Zondag 31 augustus Reglement Dames 2008 Jeugd U14  2008 Jeugd U18 2008 Jeugd U22  2008
Match Zondag 14 september Reglement Match 2008
Interclub Zondag 21 september Reglement Interclub 2008
Feeder zondag 7 september Feeder 2008   Feeder 2008 fotos


Terug naar kalender.Elke zondag van februari, sas 6 - 7.

Inschrijven in clublokaal Rietvoorn, Cafe Molenhuis  in Meerhout. Rens Wilfried, Tel: 0496/50 11 89
Zondag 3 februari  Sas 6 - 7  begin om 12u tot 16u Reglement Uitslag
Zondag 10 februari Sas 6 - 7 begin om 12u tot 16u Uitslag
Zondag 17 februari Ham begin om 12u tot 16u Uitslag
Zondag 24 februari Ham begin om 12u tot 16u Uitslag
Eindstand van criterium

Terug naar kalender.


Competitie Reglement CCCV.


Inleiding…………………………………………………………..…pagina 2
Hoofdstuk 1: opdeling van de openbare wedstrijden………………………… 3
Modaliteiten van de wedstrijden………………………………….................. ..6
Hoofdstuk 2: organisatie van openbare wedstrijden…………………………. 7
A. algemene schikkingen
B. barema : basisrichtlijnen
C. algemene rangschikking
D. aanvullende schikkingen.
Hoofdstuk 3: deelneming aan openbare wedstrijden………………………... 16
Hoofdstuk 4:erereeksen…………………………………………………... 21
Hoofdstuk 5:licenties…………………………………………...…………. 23
Hoofdstuk 6: weging en telling van de vangsten…………………..………… 25
Hoofdstuk 7: Belgische kampioenschappen……………………….....…….. 26
A. Mogelijkheden
B. Specifieke richtlijnen
Hoofdstuk 8: Beperkingen – voederen – afwijkingen………………………. 34
Algemene richtlijnen
A. Beperkingen
B. Controle
C. Sancties
Hoofdstuk 9: Vissen met de match(of bolognaise)……………………….… 36
Hoofdstuk 10:
A. Selecties internationalen senioren………………………... ........................37
B. Selecties internationalen mindervaliden
C.Preselecties internationalen jeugd.
Annex 1: specifieke reglement voor de visserij met de feeder.


Terug naar kalender.

Belgian Confederation of Anglers B.C.A.

Confederaal Comité voor Competitie Visserij CCCV
Reglement der openbare hengelwedstrijden.

Inleiding:

De aangeslotenen verbonden er zich toe de hierna volgende bepalingen te eerbiedigen en te doen eerbiedigen.
Elke vereniging die een wedstrijd inricht, moet minstens een exemplaar bezitten en onmiddellijk ter beschikking hebben van het reglement der openbare hengelwedstrijden.
De huidige schikkingen, alsook de bijgevoegde reglementen zullen immer kunnen veranderd of aangevuld worden door beslissingen in het BCFC.
Om geldig te worden moeten de eventuele veranderingen en aanvullingen verschijnen in de notulen van het BCFC.
De beide sportcommissies (CCCV en CCPC) moeten alle wijzigingen of aanvullingen doorsturen naar de respectievelijke federaties.
Deze verbonden zorgen dan zelf voor de doorstroming
naar de clubs en leden bij hen aangesloten.
Alle gevallen, niet voorzien in de huidige schikkingen en in teksten die volgen, zullen onherroepelijk beoordeeld worden door het BCFC.
Deze wedstrijdreglementen werden opgesteld in de Nederlandse taal.
Bij eventuele vertaling voor het CCPC zal bij mogelijke betwistingen steeds voorrang worden gegeven aan de Nederlandstalige teksten.
De leden of deelnemers kunnen in geen geval onwetendheid inroepen aangaande deze reglementen. De huidige reglementen vervangen de vorige en treden in
voege vanaf 1 januari 2002.
Samenstelling van het BCFC
Deze bestaat uit stemgerechtigde en gemandateerde leden. Hoe de samenstelling ook is, steeds is de tweetaligheid vereist en dit zowel voor het voorzitten van
de vergaderingen als voor de notulen en alle gevoerde briefwisseling. Voor verdere details en werking van het BCFC verwijzen we hierbij naar de statuten en
reglementen van inwendige orde van het BCFC. Elke sportcommissie behandelt de gewestelijke vraagstukken en neemt alle beslissingen in die materie, overeenkomstig de reglementen.
De verbonden, maatschappijen en aangesloten leden mogen tegen deze beslissingen beroep aantekenen bij hun respectievelijke sportcommissie (CCCV en CCPC).
De leden en maatschappijen moeten zich eerst wenden tot het eigen verbond of federatie en de verbonden tot het sportcomité van hun gewest.
Zaken die betrekking hebben op de Belgische kampioenschappen of de internationale hen1 januari 2002 pagina 3
gelaars worden behandeld door het BCFC. Dit geldt eveneens voor geschillen tussen leden, maatschappijen of verbonden aangesloten bij een verschillend
gewest.Opdat een beroep geldig zou zijn, moet het ingediend worden binnen de 5 (vijf) dagen volgend op de beslissing en bekendmaking door het verbond,
gewestelijk sportcomité of het BCFC. Binnen elk hoofdstuk zal bij elke alinea daar waar noodzakelijk de toe te passen sanctie worden vermeld.
Onderrichtingen die strikt moeten worden nageleefd bij eventuele sancties.
A. Geen enkele sanctie mag uitgesproken worden zonder dat één der betrokken partijen gehoord werd.
B. Indien een betrokken partij afwezig is, of weigert van zich aan te bieden of niet ingaat op de uitnodiging die hem heeft overhandigd,
zal de zaak geoordeeld worden op basis van de feiten voorgebracht door de aanklager en (of) door de getuigen van de zaak.
C. De hengelaar tegen wie een klacht werd geformuleerd en genoteerd op de wedstrijdkaart "alsook de aanklager" moet zich spontaan aanbieden
direct na de wedstrijd bij het dienstdoende sportcomité.
Het sportcomité zal steeds een beslissing moeten nemen om een uitslag te kunnen opmaken ook als de betrokkenen niet meer aanwezig zijn.
Hier verliest de betrokkene zijn recht om gehoord te worden.
D. Een schorsing betekent het verbod, voor het geschorste lid of maatschappij, deel te nemen aan gelijk welke openbare wedstrijd of voor de geschorste inrichter,
een wedstrijd in te richten tijdens de duur van de schorsing.
E. Tegen iedere schorsing kan, per aangetekend schrijven, beroep aangetekend worden.
Dit beroep moet gericht worden aan de respectievelijke sportcommissie binnen de 5 (vijf) dagen na de bekendmaking ervan aan de betrokkene.
Uitgesproken sancties moeten steeds gevolgd worden door een schriftelijke bevestiging.
Het aantekenen van een beroep schorst de sanctie niet.
Dit beroep zal in de eerstkomende vergadering van het sportcomité onderzocht worden. Ieder betrokken partij zal eventueel gedurende dit onderzoek gehoord worden.
F. Diegene die het voorwerp uitmaken van een tijdelijke schorsing en die zich hieraan zouden trachten te onttrekken of er zich niet naar zouden richten,
zullen hun schorsing verlengd zien voor een dubbele termijn.
G. leder uitspraak na in beroep te zijn behandeld is onherroepelijk.
Dit zowel voor een sportcomité van een gewest (CCCV of CCPC) als voor een uitspraak na beroep van het BCFC. 
H. In een geschil in beroep behandeld moet de uitspraak gebeuren door andere afgevaardigden van het CCCV en het CCPC dan door hen die de eerste uitspraak deden.

Terug naar index.
HOOFDSTUK 1: overzicht openbare wedstrijden
Indeling
A- wedstrijden: (tellende voor de criteria), alle wedstrijden in speciën vanaf 20.000 frank en meer,
individueel en met de vaste hengel waarvan de duur maximum 5 uur(16.06.2004) bedraagt. A
angevraagd voor 31 januari.
Wedstrijden met bovenvermeld prijzenbedrag plus een bijkomende prijzentafel in natura komen eveneens in aanmerking. (eveneens aanvragen voor 31-01)
B- wedstrijden: alle individuele wedstrijden in speciën met een kleiner prijzen bedrag dan 20.000 frank of met de inleggelden als prijzenbedrag.
C- wedstrijden: alle individuele criteria wedstrijden wat ook het prijzenbedrag is zowel in speciën als in natura. Hieraan is een eindklassement verbonden.
CK- wedstrijden: alle koppel criteria wedstrijden wat ook het prijzenbedrag is zowel in speciën als in natura. . Hieraan is een eindklassement verbonden.
D- wedstrijden: alle individuele marathonwedstrijden waarvan de tijdsduur minimum 3 uur bedraagt, wat ook het prijzenbedrag is zowel in speciën als in natura.
DK- wedstrijden: alle koppel marathonwedstrijden waarvan de tijdsduur minimum 3 uur bedraagt, wat ook het prijzenbedrag is zowel in speciën als in natura.
F- wedstrijden: alle wedstrijden welke enkel open staan voor hengelaars van een wel bepaalde federatie of verbond. (vb het federaal kampioenschap)
I- wedstrijden: alle selectie of preselectie wedstrijden van zowel senioren of jeugd. Tevens ook alle internationale wedstrijden en oefenwedstrijden.
J- wedstrijden: alle wedstrijden specifiek voor de jeugd (maximum 18 jaar, knapen en junioren) en de opleiding of begeleiding hiervan.
Dit zowel op landelijk als plaatselijk vlak.
K- wedstrijden: alle koppelwedstrijden met een tijdsduur van maximum 3 uur wat ook het prijzenbedrag is in speciën of in natura. (geen criteria of marathons)
MA- wedstrijden: (tellende voor de criteria), alle wedstrijden met de matchhengel met een prijzenbedrag van 20.000 frank in speciën. Aangevraagd voor 31 januari.
MN- wedstrijden: alle wedstrijden met de matchhengel met een prijzenbedrag in natura kleiner dan 20.000 frank of in natura.
N- wedstrijden: alle individuele wedstrijden met prijzen in natura en waarvan de tijdsduur niet meer dan 3 uur is.
NS- wedstrijden: alle individuele wedstrijden met combinatie van prijzen in natura en in speciën minder dan 20.000 frank.
O- wedstrijden: alle wedstrijden waar zowel de vaste hengel als matchhengel zijn toegestaan, wat ook het prijzenbedrag is in speciën of natura. In het CCPC is
de Hengellengte dan ook vrij.
OS- wedstrijden: alle wedstrijden waar naast de vaste stok en de matchhengel ook de swing en quivertip zijn toegelaten en alle hengellengten vrij zijn.
Wat ook het prijzenbedrag is in speciën of natura. Drie maanden vooraf aanvragen.
P- wedstrijden: alle wedstrijden gericht als promotie tot de hengelsport.
Verder alle specifieke kampioenschappen van openbare diensten BK - wedstrijden: alle kampioenschappen van België
BV - wedstrijden: enkel voor de wedstrijden van de Beker van Vlaanderen.
FE wedstrijden: individueel en gevist met de feeder
FEK wedstrijden: gevist met de feeder in koppel
KA wedstrijden: wedstrijden uitsluitend gevist op karper
KO wedstrijden: open wedstrijden in koppel
R wedstrijden: gereserveerd voor ontmoetingen tussen Belgische en niet-Belgische clubs
T wedstrijden: gevist in ploegen van verschillende vissers geplaatst op verschillenden waters.
E wedstrijden: gevist met ploegen bestaande uit verschillende vissers.
De kalender maakt geen melding van eventuele toegestane afwijkingen op de maat van de vis, van clubwedstrijden met dezelfde toegestane afwijking.
In de kalender kan na de gegevens van een wedstrijd de letter L toegevoegd worden;
In het CCPC betekent dit dat de organisatie zich beperkt tot het hanteren van maximum 1.1 liter kleine waterlarven.(16.06.2004) Modaliteiten van de wedstrijden
a. Wedstrijden in reeksen:
Zijn wedstrijden die gevist worden in 2 of meerdere periodes van dezelfde duur, op een of meerdere waters waarbij iedere concurrent slechts een periode vist.
b. Wedstrijden in sectoren:
Zijn wedstrijden die over een of meerdere periodes lopen en waarbij de concurrenten verdeeld zijn in
gelijke groepen geplaatst in lijn of op vooraf bepaalde plaatsen met als doe[ een grotere gelijkheid tussen de concurrenten.
c. Wedstrijden in series of beurten:
Zijn wedstrijden over verschillende periodes waarbij de hengelaar verplicht is verschillende beurten te hengelen om in aanmerking te komen voor het eindresultaat.
De combinatie met een indeling in sectoren is hier mogelijk. De kosten voor het toelatingsnummer kunnen jaarlijks bepaald worden door het BCFC.
Elke toegestane wedstrijd van eender welke categorie moet worden betaald.
Op de volgende data kunnen er geen A wedstrijden georganiseerd worden:
- alle kampioenschappen van België
- de eerste zondag die volgt op de 15 augustus in Vlaanderen (schiftingen voor het KB individueel)
Van iedere officiële wedstrijd(gelijk welke categorie) moet binnen twee weken na de wedstrijd een officiële uitslag
worden opgestuurd naar de voorzitter van het sportcomité van het gewest (CCCV of CCPC).
Dit moet gebeuren door de inrichtende club of via de sportbestuurder van het betreffende verbond.
Bij discussie tussen verschillende, elkaar overlappende aanvragen zal de traditie voorrang krijgen.

Terug naar index.

HOOFDSTUK 2: inrichting van openbare wedstrijden.
A. Algemene schikkingen:
1. Een openbare wedstrijd mag ingericht worden door:
a. Iedere vereniging met een geldige clubbijdrage voor het lopende jaar en waarvan minstens 10 leden een individuele A -kaart bezitten in die vereniging.
b. Elk verbond of federatie aangesloten bij het CCCV of het CCPC
c. Het CCPC/CCCV
d. Het BCFC
2. De aanvragen vanwege een club om een toelatingsnummer voor haar openbare wedstrijd te bekomen moeten gebeuren op de daartoe geijkte formulieren,
die door het BCFC of de beide sportcommissies aan de verbonden zullen overgemaakt worden. Deze aanvraagformulieren moeten gedateerd worden.
Ze moeten  tevens ondertekend zijn door de sportbestuurder of verantwoordelijke van de federatie of het verbond.
Aanvragen voor organisaties welke niet correct of onvolledig zijn ingevuld zullen door de kalenderverantwoordelijke worden geweigerd.
3. Alle aanvragen van maatschappijen moeten bij het verbond of de federatie toekomen minstens voor 31 januari voor A wedstrijden, voor andere wedstrijden voor 30 september ( 15.11.2003).
Het is de taak van de verantwoordelijke om de aanvragen op tijd te bezorgen voor een correcte opname op de kalender..
De verbonden centraliseren de aanvragen van hun maatschappijen en sturen deze door naar de kalenderverantwoordelijke.
Na de kalendervergadering moeten alle bijkomende aanvragen minstens 1 maand voorafgaand de wedstrijd ingestuurd worden naar de kalenderverantwoordelijke.
Aanvragen voor de maanden januari worden het best voor 15 november bij de kalenderverantwoordelijke ingediend voor publicatie in de pers.
4. Er zullen door het BCFC geen toelatingsnummers gegeven worden voor openbare wedstrijden waarvan de datum samenvalt met een der wedstrijden van
de Belgische kampioenschappen. Een mogelijke afwijking hierop kan jaarlijks enkel door het BCFC worden toegestaan.
Dit kan voor de datum van het kampioenschap van België matchhengelen, feeder en karper.
Het BCFC geeft geen toelating tot wedstrijden op de data van Europese en/of Wereldkampioenschappen in België georganiseerd.
5. Een wedstrijd zal eveneens geen toelatingsnummer bekomen, als op minder dan 25 km afstand in de provincie (vogelvlucht) een andere wedstrijd plaatsvindt.
Een afwijking is hiervan slechts te bekomen met wederzijdse toelating van de betrokken organisatoren.
6. Wanneer er meer dan een kandidaat is voor dezelfde datum zal voorrang verleend worden aan de inrichter met de langste traditie.
Bij betwisting zal het verbond, een van beide sportcommissies of tenslotte het BCFC een beslissing treffen.
Bij meerdere federaties in een en dezelfde provincie moeten de aanvragen besproken worden in de provincie.
7.De nationale kalenderverantwoordelijke zal jaarlijks een lijst opstellen met alle verantwoordelijken van de federaties.
8.In de A- categorie mag er maar een wedstrijd op dezelfde datum doorgaan per verbond. In de andere wedstrijdcategorieën mogen de verbonden zelf een beslissing nemen.
9. Het inschrijvingsrecht voor het bekomen van toelatingsnummers wordt door het BCFC bepaald zonder mogelijkheid van afwijking.
10. Een agendapunt over de kalender wordt ingediend voor de agenda van de 1ste jaarlijkse vergadering van het BCFC.
11. De wedstrijden kunnen immer door een lid van her BCFC en (of) door een lid van een groepering waartoe de inrichter behoort, gecontroleerd worden. De
controle is permanent en mag ook tijdens de wedstrijd uitgevoerd worden in overeenstemming met de reglementen.
Bevoegde leden die deze controles mogen uitvoeren zijn: de gemandateerde en stemgerechtigde leden van het BCFC,
de afgevaardigden van de federaties in een van beide sportcommissies van de beide
gewesten (CCCV en CCPC) alsook de secretarissen van deze sportcommissies. Een persoonlijk bewijs van identiteit (functie) moet voorgelegd worden.
Deze worden afgeleverd door het BCFC, desgevallend het CCCV of het CCPC.
12. De deelneming aan een openbare wedstrijd zal geweigerd worden aan maatschappijen en leden niet in het bezit van een geldige wedstrijdvergunning.
Sanctie: Openbare blaam. Indien geen directe regeling of aanvraag van een wedstrijdvergunning: uitsluiting. Bij herhaling: zes maanden schorsing.
De organisator van een openbare wedstrijd mag geen vissers toelaten die niet in regel zijn met hun licentie en/of geschorst zijn.
13. Hengelaars zichtbaar onder invloed van drank of drugs of zij die schandaal verwekken worden gesanctioneerd:
Sanctie: Openbare blaam. Bij herhaling: zes maanden schorsing
14. Om toelating te krijgen aan een wedstrijd deel te nemen, moet een buitenlandse visser drager zijn van een vergunning afgeleverd door de federatie van zijn land.
Sanctie: diskwalificatie.
Voor een openbare wedstrijd georganiseerd op openbaar water moeten alle deelnemers een geldige visvergunning hebben voor de datum van de wedstrijd
15. De leden van een maatschappij, die een openbare A- wedstrijd inricht mogen aan deze wedstrijd niet deelnemen behoudens bijzondere toelating.
Deze toelating wordt verleend " en dit voor elk geval afzonderlijk " door de sportcommissies (CCCV en CCPC). Sanctie: volgende organisatie geweigerd
16. Het aanduiden van de hengelplaatsen (leggen van nummers)moet ten laatste beëindigd zijn een uur en dertig minuten voor aanvang van de wedstrijd.
Sanctie: openbare blaam. Bij herhaling: volgende organisatie geweigerd
17. De duur van een wedstrijd mag niet minder bedragen dan twee uur effectief hengelen. De prijsuitreiking moet aanvangen binnen de drie uur na het
einde van de wedstrijd. Sanctie: Openbare blaam. Bij herhaling: weigering van een volgende toelating tot organisatie.
18. Behalve bij wedstrijden op privé - waters zullen de deelnemers op minstens 10 meter van elkaar geplaatst worden.
In functie van de beschikbare plaats mag deze afstand eventueel verminderd worden (minimum 5 meter) De plaatsen worden door een openbare loting toegekend.
Sanctie: Openbare blaam. Bij herhaling: volgende organisatie geweigerd
19. iedere federatie of verbond zal een sluitend systeem voor haar openbare lotingen opstellen.
Alle inrichtende maatschappijen van deze federatie moeten het hun opgelegde systeem volgen.
Sanctie: Openbare blaam als verwittiging. Bij herhaling of weigering van toepassing : geen volgende organisatie voor deze maatschappij.
20. De aangekondigde prijzen moeten integraal uitgedeeld worden, wat ook het succes van de inrichting wezen mag.
Dit volgens het barema van de federatie
of verbond of door de barema's opgelegd door het CCCV en/of CCPC. Sanctie: Schorsing organisatie gedurende vijf jaar.
21. Indien er aanplakbrieven of aankondigingen voor de wedstrijd verspreid worden zullen deze verplicht vermelden:
a. het nummer waaronder hij door het BCFC aanvaard werd
b. het totaal bedrag en het aantal prijzen verbonden aan de algemene rangschikking.
c. het toegepaste barema en het inleggeld
d. de maximum hengellengte
e. de duur en de plaats zo duidelijk mogelijk
f. het juiste aanvangsuur
g. de modaliteiten van de rangschikking
h. indien zitplanken verboden worden moet dit gemeld
i. de toegepaste reglementen
j. modaliteiten wedstrijd (maatvis ja of nee, parkeren langs oevers)
k. het uur en de plaats van de trekking van de nummers.
22. Behalve in geval van overmacht, behoorlijk bewezen en ter kennis gebracht aan het CCCV of het CCPC moet iedere officieel aangekondigde wedstrijd
plaatsvinden op de aangeduide datum en het voorziene uur. Sanctie: Volgende organisatie geweigerd
23. Bij redenen van overmacht (vorst, bezoedeling enz.) waardoor de organisator niet kan organiseren moeten de beslissingen 24 uur op voorhand
worden genomen. De inrichtende club moet vooraleer te beslissen contact opnemen met haar federatie of verbond. De reeds ingeschreven hengelaars
moeten verwittigd worden door de inrichter zelf en op eigen kosten. De organisatoren moeten de reeds betaalde inleggelden terugbetalen.
Sanctie: Volgende organisatie geweigerd
24. De deelnemers worden in 5 categorieën ingedeeld senioren, dames, veteranen, junioren en knapen. Sanctie: Uitsluiting. Herhaling schorsing van 18 maanden
25. Hengelaars uit de nevencategorieën moeten bij hun inschrijving duidelijk hun categorie vermelden om aanspraak te kunnen maken op een prijs in die
categorie. Sanctie: Verlies van prijs in die categorie
26. Poging tot bedrog in een categorie (o.a. ouderdom vervalsen). Sanctie: Uitsluiting
27. Men is veteraan vanaf het jaar waarin men 60 jaar wordt. Men is jeugd tot en met 31 december van het jaar waarin men 15 jaar wordt.
Men is belofte vanaf 1 januari van het jaar waarin men 16 jaar wordt tot en met het jaar waarin men 20 jaar wordt.
28. De proeven (wedstrijden, reeksen, beurten) worden aangekondigd met behulp van signalen.
De signalen moeten duidelijk hoorbaar zijn. Sanctie: Openbare blaam. Herhaling : geen volgende organisatie.
29. 1e signaal: wordt gegeven 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Aanvang van de voedercontrole.
De deelnemer moet bij de controle op zijn plaats zijn.
Alle materiaal moet ter plaatse zijn.
2e signaal: wordt gegeven vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd. Het zwaar voederen kan starten, gedurende 5 minuten.
Alle hulp is vanaf dit moment verboden.
3e signaal: wordt gegeven bij aanvang van de wedstrijd. Het zwaar voederen stopt en het vissen start
4e signaal: vijf minuten voor het einde van de wedstrijd.
5e signaal: einde van de wedstrijd. Alleen de vissen gevangen en uit het water vanaf het begin van dit signaal worden meegeteld.
Sanctie: voor iedere inbreuk tegen de signalen: diskwalificatie.
30. De inrichtende clubs organiseren hun wedstrijden met een maximum hengellengte in afspraak met het verbond.
De maximum hengellengte op dewelke een club haar wedstrijden organiseert, dient te worden vermeld op de kalender der openbare wedstrijden. Sanctie: Openbare Blaam
31. iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk bij beschadiging aan oevers, dijken en wegen. Na de wedstrijd moet iedere deelnemer de hem toegewezen plaats opruimen.
Ook het plaatsnummer en het overschot aan voeder moeten worden meegenomen. Sanctie: 12 euro. Bij herhaling: 25 euro
32. De deelnemers aan wedstrijden in flagrante overtreding bij het beschadigen van oevers, dijken en wegen en/ of bij het achterlaten van vuil en de visplaats
zijn persoonlijk verantwoordelijk bij een eventuele opgelopen sanctie, bij de betaling van de schade tegenover de verbaliserende overheid. De overtreder
ondergaat ook als individu andere gevolgen.
33. Het achterlaten van vuil op de visplaats of verbranden van afval op de visplaats betekent een boete van 12 euro.
34. Tijdens een openbare wedstrijd en tijdens iedere nationale competitie opgedeeld in 2 beurten is het verboden te vissen tijdens de onderbreking noch door
de vissers noch door begeleiders. Sanctie : diskwalificatie.
B. Barema. Basisrichtlijnen
1. Het CCPC en CCCV hebben het recht om eigen barema's aan hun leden op te leggen. Sanctie : openbare blaam. Bij herhaling: schorsing van organisatie voor 1jaar.
2. Natura wedstrijden: zowel de inleggelden als de prijzen zelf moeten door de federatie gecontroleerd worden, voor wat betreft het aangekondigde bedrag en de
inleggelden wat betreft de gelijkheid met de specifieke barema's van de federatie. Sanctie: zie nummer 1
3. Wedstrijden voor een goed doel mogen hogere inleggelden vragen dan bewezen is dat de meerontvangsten ook naar dat doel gaan. Sanctie: zie nummer. 1
4. De verbonden behorend tot CCPC/CCCV die geen barema hebben voor bepaalde types van wedstrijden moeten de verdeling,
de condities en de methode van verdeling van extra prijzen precies bekendmaken.
5. De prijzen worden verplicht verdeeld volgens de tabellen van het verbond of federatie waartoe de inrichter behoort.
Er worden geen wedstrijden toegelaten
met prijzenbedragen die niet voorkomen in de tabellen. Sanctie: Een jaar schorsing van organisatie
6. Voor wedstrijden in twee of meer reeksen gelden voorgaande bepalingen voor elke reeks afzonderlijk.
Uitzonderingen: a. Wanneer een finale aan de reeksen wordt toegevoegd.
b. Wanneer men de prijzen van het toe te passen barema globaliseert en vervolgens evenredig verdeeld.
De prijzen in wedstrijden met reeksen en / of sectoren moeten altijd evenredig verdeeld zijn tussen de reeksen en sectoren. Sanctie:
Een jaar schorsing van organisatie
C.Algemene rangschikking van de deelnemers aan een wedstrijd
1. Om de algemene rangschikking op te maken kan de inrichter kiezen uit volgende 2 methoden
a. zuiver gewicht
b. 20 punten per vis en een punt per gram
Het BCFC of de sportcommissies zijn gemachtigd om een andere methode van klasseren op te leggen.
2. Op de uitslagenlijst van een wedstrijd dient vermeld te worden:
a. de behaalde plaats
b. de naam van de deelnemer
c. de club waartoe de deelnemer behoort
d. het plaatsnummer + sectornummer of letter
e. de behaalde plaatspunten of gewichten
f. bij wedstrijden in reeksen tevens het reeksnummer vermelden.
Sanctie: Openbare blaam
3. In geval van gelijkheid dient volgende regeling toegepast te worden, en wel in deze volgorde:
a. de deelnemer met het grootste aantal vissen behaalt de overwinning
b. indien er dan gelijkheid is, wint de deelnemer met het hoogste gewicht aan gevangen vis
c. bij nog verdere gelijkheid zal het kleinste plaatsnummer de uiteindelijke plaats bepalen.
Dit telt eveneens voor de nevenklassementen.
4. Wanneer de inrichting van een wedstrijd haar onderverdeling in verscheidene sectoren eist,
zal er een afzonderlijke rangschikking opgemaakt worden per sector of per reeks. In de algemene rangschikking zal de eerst gerangschikte van iedere sector of reeks de eerste, t
weede of derde plaats bekomen naargelang er twee of drie sectoren of reeksen zijn en dit op basis van de bekomen punten.
De andere plaatsen van de algemene rangschikking zullen verdeeld worden tussen de tweede van elke sector of reeks, vervolgens tussen de derde enz.
5. Voor wedstrijden ingericht in verschillende hengelbeurten, op een zelfde dag of op verschillende dagen zal de algemene rangschikking gebeuren door optelling van de plaatsen,
bekomen in iedere beurt.
Hoe handelen bij gelijkheid:
A. in één hengelbeurt; indien het aantal punten en het aantal vissen gelijk zijn bekomen de betrokkenen dezelfde plaats in de beurt.
De volgende gerangschikte zal één of meer plaatsen opschuiven.
B. na optelling van de plaatspunten der verschillende beurten.
Het grootste aantal vissen duidt de best gerangschikte aan, daarna het hoogste gewicht aan gevangen vis en tenslotte het laagste plaatsnummer in de eerste reeks.
C. wanneer gehengeld wordt en in reeksen of sectoren en in verscheidene beurten.
 De eersten van elke sector worden onderling gerangschikt naargelang het aantal plaatspunten. (totaal van al de beurten)
Bij verdere gelijkheid: toepassing van de hierboven genoteerde regels.
6. De plaats die zal toegekend worden aan de hengelaars die geen enkele vis gevangen hebben in een beurt wordt als volgt berekend:
Het aantal vissers zonder vis wordt gedeeld door twee. Dit quotiënt wordt afgerond naar boven. Het bekomen getal wordt nu opgeteld bij de punten die de laatste hengelaar met vis heeft
bekomen. Wanneer de balans geen melding geeft, wordt er 1 punt gevangen vis genoteerd. De visser krijgt 1, 2, 3,... 9 punten maximum in het geval de balans geen 10 gram gewicht aangeeft.
 Er wordt gewogen zoals in het Fips reglement.
7. Bij een openbare wedstrijden over verschillende reeksen eventueel gecombineerd met sectoren is er geen verplichting om een reeks voor een bepaalde categorie te verplichten.
Het algemene klassement bepaalt de plaats en niet het gewicht of het aantal punten. Het klassement moet gemaakt worden tot aan de plaats van iedere winnaar van iedere categorie.
Bij dezelfde wedstrijden is een deelnemer van een nevenklassement niet verplicht om in een bepaalde sector en/of bepaalde reeks deel te nemen.
8. Bij een vergissing bij het opmaken van een klassement moet het protest ingediend worden binnen de 15 minuten die volgen op de bekendmaking van het
klassement. Het klassement moet minstens 30 minuten voor de overhandiging van de prijzen opgehangen worden.
9. Bij afwezigheid tijdens de bekendmaking van de resultaten en/of de uitdeling van de prijzen betekent het verlies van het recht tot aanvechten van het klassement.
D. Aanvullende schikkingen
1. leder geschil dat onmiddellijk dient opgelost te worden, zal voorgelegd worden aan de aanwezige afgevaardigden van het CCCV of het CCPC. De jury
moet bestaan uit een onpaar aantal leden- Zij mogen geen lid zijn van de club van de aanklager of lid van de club van de beklaagde. De jury moet opgesteld worden in deze volgorde:
A. leden van het BCFC, het CCCV of CCPC of het inrichtend verbond
B. bij afwezigheid van leden van het BCFC, het CCCV of CCPC door drie of vijf leden van het inrichtend verbond, desnoods aangevuld met bestuursleden van de organiserende club.
C. bij onvoldoende leden van het BCFC, het CCCV of CCPC of leden van het inrichtende verbond mag de jury worden aangevuld uit de bestuursleden van de organiserende club
 en met leden van andere aanwezige clubs.
2. Bij de prijsuitreiking heeft zowel de inrichter als de leden van het inrichtend verbond het recht om de A- vergunning van de deelnemer op te vragen.
Bij afwezigheid van de hengelaar heeft een lid van het BCFC, het CCCV of CCPC het recht om de prijs van de afwezige te ontvangen.
Het bestuurslid van het organiserende verbond heeft eveneens dat recht voor de leden van zijn verbond.
Een andere deelnemer malt eveneens in het bezit worden gesteld van die prijs indien hij het inschrijvingsnummer van de betrokkene kan voorleggen.
Deze afgevaardigde of deelnemer is vanaf dat ogenblik verantwoordelijk voor de uitbetaling van de aan hem toevertrouwde prijzen.
3. Voor het opmaken van de rangschikking tellen alle vissen (volgens de modaliteiten zuiver gewicht, maatvis) in het kader van de wet, behalve stekelbaars.
Sancties: In alle gevallen van overtredingen en bij herhaling van overtredingen kan het BCFC, CCCV of CCPC ten alle tijde zwaardere sancties uitspreken indien
het dit nodig acht. Deze sancties kunnen lopen van 2 tot 5 jaar en in zware overtredingen tot levenslange schorsing, of het intrekken van de wedstrijdvergunning.

Terug naar index.

HOOFDSTUK 3: deelneming aan openbare wedstrijden.

1. De drager van een individuele A- vergunning die deelneemt aan een openbare wedstrijd, hetzij in openbaar,
 hetzij in een privé water moet eisen dat alle vis na de weging wordt terug gezet.
Als uitzondering gelden de schadelijke vissen volgens de wettelijke beschikkingen. Deze vissen worden niet in het water teruggezet.
Dezelfde vissen worden wel verrekend in het gewicht. Sanctie: voor de inrichter die dit niet toepast: schorsing als organisator voor 1 jaar; voor de visser in overtreding: diskwalificatie.
2. Het is verboden deel te nemen aan wedstrijden dewelke geen officiële BCFC nummer hebben bekomen.
Sanctie: Openbare blaam. Herhaling : schorsing van drie maanden
3. Het is verboden zich meer dan eens in te schrijven voor een zelfde wedstrijd, hetzij onder eigen naam, hetzij onder verschillende namen. Ook deelnemers
die te laat opdagen in een reeks mogen niet opnieuw ingeschreven of uitgeloot worden in een volgende reeks. Sanctie : schorsing van drie maanden
4. Op de dag van de wedstrijd mag men niet vissen op de plaats van de wedstrijd voor het voorziene uur. Sanctie: Uitsluiting
5. iedere deelnemer moet op de hem door het lot toegewezen plaats vissen.
Onder geen enkel voorwendsel mag hij op eigen initiatief van plaats veranderen of het plaatsnummer verleggen. Sanctie: Diskwalificatie.
Indien, uitzonderlijk, een toegewezen plaats absoluut onbruikbaar moest blijken, zal de betrokkene zich hierover beklagen
bij een afgevaardigde van het sportcomité van het inrichtend verbond, maar niet behorend tot zijn eigen club.
Het is na toelating van deze laatste dat de betrokkene een nieuwe plaats zal mogen innemen.
6. De inrichtende club duidt op voorhand 6 (zes) open plaatsen aan, evenredig verdeeld over het aantal nummers,
 om aan het probleem van niet te bevissen plaatsen een oplossing te kunnen geven
Deze open nummers moeten minstens 10 plaatsen van een hoekplaats verwijderd zijn.
Bij reeksen en sectoren moet men het aantal losse nummers aanpassen zodat in gelijk welke reeks of sector en eventuele wijziging kan worden uitgevoerd.
Sanctie: Weigering volgende organisatie.
7.Bij koppelwedstrijden mag de afstand tussen twee ploegmaats maximum een meter bedragen.
Het plaatsnummer bevindt zich tussen beiden in. Sanctie: Vijf plaatsen verlies in de proef.
8. De deelnemer die zijn plaats aangenomen heeft en begint te vissen, moet er de gevolgen en wisselvalligheden eigen aan de plaats dragen.
9. De vis die niet beantwoordt aan de wettelijke bepalingen en de vis die niet uit het water gelicht was bij het eindsignaal van de wedstrijd wordt niet meegerekend
en moet direct in het water teruggeplaatst worden. De vis die toevallig buiten de muil gehaakt wordt gewogen en meegerekend.
Sanctie: diskwalificatie. Bij herhaling: 3 maanden schorsing.
10. In visactie mogen de deelnemers zich niet onderling helpen, of zich op geen enkele manier laten helpen.
Alleen mogen zij elkaar een schepzak toesteken. (Bij de medehengelaar neerleggen) Sanctie: verlies van 10 plaatsen in de uitslag.
11. Een gehandicapte aan arm of hand, voor zover hij de inrichter hierover heeft ingelicht voor de wedstrijd,
mag hulp vragen om de vis te scheppen en eventueel om zijn lijn van aas te voorzien en zijn gevangen vis van de haak te ontdoen.
 Deze beslissing moet genomen worden door de sportcommissie van het inrichtend verbond.
12. Hengelaars die om een of andere reden een invaliditeit hebben van minimum 60% mogen bepaalde blijvende afwijkingen aanvragen.
Elk jaar moet evenwel
opnieuw een bewijs van 60% invaliditeit worden voorgelegd.
Het verbond of federatie zal deze aanvragen per geval onderzoeken en desnoods aan het CCCV, CCPC of het BCFC voorleggen of meedelen.
  (afhankelijk voor welke wedstrijden deze deelnemer wenst gebruik te maken van de toegestane afwijking)
13. Onderlinge hulp is wel toegestaan bij koppelwedstrijden
14. Alle aas en lokaas, niet door de wet verboden is toegelaten bij uitsluiting van het levend aas en kunstaas voor roofvissen.
Dit geldt zowel voor privé als voor openbaar water.
Zie eveneens het hoofdstuk handelend over de voederbeperkingen per gewest met de eventuele afwijkingen. Sanctie: diskwalificatie.
15. Vanaf de categorie B kan de inrichter bepaalde aas of lokaassoorten verbieden, mits het vooraf was vermeld op de officiële aanvraag formulieren, die
tevens altijd bindend zijn en de visser verwittigd werd bij het afhalen van de tickets.. Federale of verbondswedstrijden mogen eveneens zelf hun modaliteiten
bepalen. Sanctie: Weigering volgende organisatie voor de inrichtende club. Voor de deelnemer uitsluiting
16. Wanneer een wedstrijd zijn verloop krijgt in een openbaar water dan dienen de wettelijke bepalingen te worden geëerbiedigd. Sanctie: uitsluiting.
17. iedere deelnemer mag verschillende lijnen en hengels voorbereiden. Hij mag nochtans slechts een lijn te water hebben.
Deze lijn mag slechts met een enkelvoudige haak uitgerust zijn en bestaan uit een rechtstreekse verbinding tussen hengel, dobber, lood en haak.
De lijn mag in geen geval langer zijn dan de
toegelaten lengte van de vaste hengel. Sanctie: Diskwalificatie in de reeks. Bij herhaling een schorsing van drie maanden
18. Recupereren van een gebroken lijn mag uitsluitend met de hengel van de gebroken lijn.
In dit geval telt de gevangen vis indien hij goed gehaakt is. Sanctie: Diskwalificatie in de reeks.
19. Toegelaten viswijzen:
A. klassiek hengelen: enkel de drijvende lijn, niet overlood, molen verboden.
B. match en bolognaise viswijze: verplicht drijvende lijn, niet overlood, molen verplicht.
Sanctie: Diskwalificatie in de reeks. Bij herhaling: 3 maanden schorsing.
20. Het is de deelnemers streng verboden vrijwillig in het water te treden tijdens de visactie. Sanctie: uitsluiting.
21. Het gebruik van de visplank (vlonder) is toegelaten. Waar er een verbod is moet dit worden vermeld (lokaal verbod). Geen enkel steunpunt van de visplank
mag in het water geplaatst worden en de deelnemer mag zich niet boven het wateroppervlak bevinden. Sanctie: Uitsluiting.
22. Om de visplank te plaatsen mogen er geen beschadigingen of wijzigingen aan de oever worden toegebracht. Sanctie: Uitsluiting.
23. Alle genomen sancties moeten vermeld worden op de officiële uitslag en opgenomen in de notulen van het betreffende sportcomité. (CCCV of CCPC).
24. iedere geldige vangst moet onmiddellijk in het overlevingsnet worden geplaatst. De vissen mogen hierbij niet verminkt worden. Een niet geldige vis of aan
verboden vis die per ongeluk in het leefnet belandt moet aan de twee buren gemeld worden en aan de weger van dienst. Bij navolging van deze regels volgt
er geen sanctie. Bij niet navolging van deze regels krijgt de deelnemer de laatste plaats in de sector. Het leefnet moet tot aan de weging in het water blijven.
Sanctie: Diskwalificatie in de proef en bij herhaling een schorsing van drie maanden.
25. Een hengelaar welke zijn visactie onderbreekt mag in geen geval zijn reeds gevangen vis terug plaatsen op het wedstrijdparcours en moet wachten
tot aan het signaal die het einde van de wedstrijd bepaalt. Sanctie: Boete: 12 euro.
26. Bij weigering van betaling van opgelegde boetes volgt automatisch een schorsing van drie maanden, Na deze 3 maanden blijft men geschorst tot betaling
van boete. Wie binnen het jaar een 2e schorsing oploopt wordt automatisch een jaar geschorst. met eventuele verdere sancties en het niet verder afleveren van
een wedstrijdvergunning
27. De deelnemers mogen elkaar niet hinderen of schade berokkenen. Tijdens het vissen kunnen de deelnemers slechts de top van de hengel onder water
steken om de lijn te laten zinken. Sanctie : uitsluiting.
28. De vangst van iedere deelnemer is strikt persoonlijk. Sanctie: Uitsluiting
29. Na het eindsignaal zullen de deelnemers de komst van de officiële wegers ter plaatse afwachten. Een deelnemer die bij de doortocht van de officiële wegers
niet aanwezig is of zijn wedstrijdkaart niet ondertekent, verliest daarmee alle rechten op eventuele klachten aangaande de punten die hem toegekend worden.
30. iedere klacht dient meegedeeld te worden aan de officiële wegers en verplicht vermeld op de wedstrijdkaart.
In alle gevallen moet de vangst gewogen worden (geldig of ongeldig).
De wegers mogen geen enkele beslissing treffen. Ook mogen de controleurs en/of wegers een klacht niet weigeren.
Iedere visser moet de orders van de controleurs en/of wegers opvolgen voor de goede gang van zaken betreffende de organisatie.
Geen enkele klacht betreffende de weging zal aanvaard worden na het terug zetten van de vis in het water.
31. iedere klacht dient te worden vergezeld van een borgsom van 5 euro om aanvaard te worden. Deze som zal onmiddellijk terugbetaald worden indien de
klacht als gegrond erkend is.
32. De herziening van een definitieve schorsing kan slechts na een periode van drie jaar, beginnend met de datum van de overtreding.
33. Alle onregelmatigheden niet voorzien in de huidige reglementen kunnen eventuele sancties inhouden. Sancties aangepast aan de begane overtreding. De
gesanctioneerde behoudt altijd het recht in beroep te gaan. Het BCFC, CCCV of het CCPC heeft eveneens het recht beroep aan te tekenen tegen een uitspraak
gedaan door een verbond of tegen een van de sportcommissies. (CCCV of CCPC). Het BCFC heeft het recht om in beroep te gaan tegen een sanctie door
het CCPC/CCCV genomen.
34. Wie schade berokkent (materieel of financieel), of de werking ondermijnt van het BCFC, het CCCV of het CCPC kan worden uitgesloten als lid.
35. iedere deelnemer moet schriftelijk ingeschreven zijn een uur voor aanvang van de openbare plaatsloting, gelijk ook wanneer die gebeurt. (vooravond of
dezelfde dag). Eventuele telefonische inschrijvingen mogen worden aangenomen . De verantwoordelijkheid blijft evenwel altijd berusten bij de inschrijver
zelf en niet bij de verantwoordelijke van de inrichtende club of federatie. De aanvragen moeten steeds het uur en plaats van de openbare lotingen vermelden.
36. Deelnemers aan een wedstrijd op openbaar water moeten zich houden aan de geldige wettelijke voorschriften van de regio.
37. De deelnemers aan wedstrijden dienen zich te houden aan een maximum toegelaten hengellengte, bepaald door het CCPC en/of het CCCV. Sanctie : uitsluiting.
De weigering om de stok te laten meten wordt beschouwd als een overtreding. De lengte van de stokken mag slechts gemeten worden voor of
na de wedstrijd.
38. Elke getroffen sanctie moet schriftelijk worden bevestigd aan de betrokkenen en binnen de 15 dagen ter kennis worden gebracht van het CCPC of
CCCV. Tevens moeten ze worden opgenomen in de notulen van het sportcomité van het gewest
39. iedere organisator moet voor het begin van de wedstrijd een persoon aanduiden verantwoordelijk voor het onderbreken van de wedstrijd door een
onweer dat de deelnemers in gevaar brengt. Deze onderbreking kan slechts door een extra signaal.
 Vanaf dit moment is de organisator niet meer verantwoordelijk.
Iedere deelnemer onderbreekt zijn visactie bij dit signaal en neemt de nodige maatregelen om zijn eigen veiligheid te verzekeren.
Bij een onderbreking van meer dan een uur wordt de wedstrijd in alle gevallen gestopt.
Bij stopzetting van de wedstrijd wordt er een klassement opgemaakt indien de duur van het vissen de helft of meer dan de helft van de voorziene tijd bedroeg.
 In alle andere gevallen wordt de wedstrijd eenvoudig geannuleerd.
Indien de weersomstandigheden de organisator beletten de weging en/of telling te doen zonder gevaar voor eigen leden wordt
de onderbroken wedstrijd met een duur van meer dan de helft van de voorziene tijd ook geannuleerd.
Gezien het geval van overmacht kan geen enkele terugbetaling, inleggeld of prijzengeld van de organisator geëist worden.
Indien de onderbreking minder dan een uur is en de verantwoordelijke het gepast acht zal een nieuw signaal de toelating tot verder vissen geven.
De tijd van de onderbreking mag niet meetellen om de duur van de wedstrijd te bepalen.
40. Ieder Belgische deelnemer, houder van een licentie moet om deel te nemen aan federale, nationale( alleen voor het CCPC – 7.02.2004) of internationale
competities een jaarlijks medisch onderzoek ondergaan bij een geneesheer naar keuze en moet een medisch certificaat laten opstellen dat verklaart dat de
deelnemer bekwaam is om de visserij met de hengel te beoefenen.
Deze certificaten moeten aan de federale verantwoordelijke bezorgd worden.

Terug naar index.
HOOFDSTUK 4: reglement voor de erereeksen.

1. De erereeks mag in de openbare wedstrijd opgenomen worden.
2. Om te kunnen of mogen deel te nemen aan de erereeksen zal een club in het bezit moeten zijn van een geldige clubvergunning,
 en minimum 10 individuele A- vergunningen van het lopende jaar.
3.De ploegen van de erereeksen zullen bestaan uit zes (6) vissers, van een en dezelfde maatschappij,
op voorhand op de inschrijvingslijst aangeduid. Bij wedstrijden:
Indien er meer dan drie reeksen plaatsvinden dan komen er twee uit in elk van de drie eerste reeksen.
Het aantal reeksen of sectoren moet bestaan uit 1 (lijn) 2, 3 of 6 ofwel een combinatie van de beide. (reeksen en sectoren)
Combinatie van reeksen en sectoren In lijn: - 6 vissers in dezelfde reeks 3 vissers per reeks bij 2 reeksen 2 vissers per reeks bij 3 reeksen
 In 2 sectoren 3 vissers per sector In 3 sectoren 2 vissers per sector In 6 sectoren 1 visser per sector.
4. Rangschikking:
A. Er wordt een afzonderlijk klassement opgemaakt voor de hengelaars aangeduid voor de erereeks.
 In elk van de onder voorgaande mogelijkheden tellen voor het klassement alle zes de hengelaars.
De gelijken worden gescheiden naargelang het aantal vissen en vervolgens naargelang het hoogste gewicht van de gevangen vis.
Blijft hierna nog gelijkheid bestaan dan wordt dezelfde plaats in de rangschikking toegekend.
De hengelaars die zonder vis bleven bekleden een plaats overeenstemmend met aantal geklasseerde die vis vingen plus een.
B. De eindrangschikking van de ploegen wordt als volgt opgesteld:
1. Optelling der individuele plaatspunten bekomen in de afzonderlijke rangschikking.
2.In geval van gelijkheid tussen verschillende clubs krijgen de betrokken clubs hetzelfde klassement en de plaats van de volgende club wordt verhoogd,
 met het aantal plaatsen gelijk aan het aantal clubs die gelijk staan op de voorgaande plaats.
5. De ploegen voor de erereeks moeten aangeduid worden op de inschrijvingslijsten van de clubs.
Deze inschrijving gebeurt in het dubbel voor de openbare plaatsloting.
De plaatsnummers worden op beide lijsten ingevuld.
Eén lijst is voor de inrichtende club en een voor de deelnemende club zelf. Indien er slechts een lijst is verliest de deelnemende club alle rechten op een lijst.
Mocht een deelnemende club zijn erereeks niet hebben aangeduid dan worden de eerste zes van de ingestuurde lijst genomen,
 of mag er indien mogelijk contact worden opgenomen met de deelnemende club.
6. De vervanging (door een niet aangeduide plaatsvervanger) van een erereeks visser mag altijd geschieden voor de aanvang van de wedstrijd ( bij afhalen van de
plaatsnummers). De inrichter moet hiervan eerst ingelicht worden. De vervanger neemt het plaatsnummer van de te vervangen visser over.
7. Om deel te nemen aan de erereeks moet de vereniging niet alleen in orde zijn met de onder punt 2 vermelde modaliteiten,
 maar moet de vereniging minstens 6
hengelaars inschrijven en betalen voor de algemene wedstrijd.
8. Er zal slechts één enkele ploeg per vereniging worden aangenomen.

Terug naar index.
HOOFDSTUK 5: Wedstrijdvergunningen:

1.Zowel de club als de individuele vergunning worden door de federaties geleverd.
De aanvraag tot een licentie moet vermelden: naam, voornaam, volledig adres en postnummer, nationaliteit (voor buitenlanders), geslacht, geboortedatum,
de federatie, de club van aansluiting of als afzonderlijke. Aanvragen voor een clubvergunning dienen te vermelden:
naam van de federatie, naam van de club, adres van de zetel van deze club, het volledige adres van zowel de voorzitter als secretaris van de club.
De club en ledenlijsten moeten uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar, per federatie,
ter beschikking zijn van de verantwoordelijke van de Belgische kampioenschappen of van het BCFC.
Federaties die hieraan niet voldoen zullen niet in aanmerking genomen worden bij het opstellen van de
verdeelsleutel die het aantal hengelaars bepaalt voor deelname aan de Belgische kampioenschappen.
2. Iedere vergunning is persoonlijk. Er wordt slechts een vergunning per discipline, per jaar en per persoon afgeleverd.
Deze is geldig voor een jaar, lopende van 1 januari tot 31 december.
Eens afgeleverd wordt zij niet meer gewijzigd in de loop van dat jaar.
3. nieuwe vergunning vanaf 2005: Pr vergunning ( roofvis) – prijs gelijk aan feeder vergunning( 16.06.2004)
4. Overgangen van leden en clubs:
A. een hengelaar die bij aanvang van het jaar (voor 1 januari) van club of als afzonderlijke wil veranderen moet een schriftelijke aanvraag richten tot de voorzitter,
 (of verantwoordelijke van de inschrijvingslijsten) van zijn verbond en de voorzitter van zijn club. Zoniet blijft hij lid van zijn oorspronkelijke club of vist hij als individueel.
B. een hengelaar lid waarvan de club ophoudt te bestaan in de loop van het jaar moet de rest van dat jaar vissen als afzonderlijke.
C. de voorzitter en secretaris van een bepaalde club kunnen geen andere maatschappij oprichten of aansluiten bij een andere federatie gedurende de periode van een opgelopen sanctie in hun federatie.
D. bij de overgang van een club of personen naar een andere federatie moeten eerst alle problemen (financiële en anderen) worden opgelost in de schoot van die federatie en/of de club.
Indien er zich hieromtrent geen problemen stellen dan kan een club of een persoon een overgang bekomen naar een andere federatie.
Een schriftelijk akkoord tussen de voorzitters van de beide federaties is hiervoor nodig.
E. een federatie heeft het recht een klacht neer te leggen tegen één van haar clubs of leden bij het CCCV of CCPC.
Het BCFC treedt enkel op bij overgang tussen leden of clubs tussen het CCCV en het CCPC.
4. Een hengelaar mag slechts optreden voor de vereniging vermeld op zijn vergunning ofwel zich melden als afzonderlijke. Sanctie: openbare blaam.
Bij herhaling schorsing van 6 maanden.
Een hengelaar die niet langer wenst te hengelen onder een bepaalde club in de loop van dat jaar moet de voorzitter van die club en de voorzitter van het verbond hiervan schriftelijk kennis geven.
5. De verbonden moeten de vergunningen nummeren volgens de richtlijnen van het CCCV of CCPC.
6. Alle deelnemers op een openbare wedstrijd moeten verzekerd zijn tegenover derden.
Ook de buitenlandse deelnemer moet een dergelijke verzekering kunnen
voorleggen. In alle andere gevallen zal hij zelf verantwoordelijk worden gesteld.
De inrichter zelf (gelijk hoe) is nooit verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.
7. Iedere vergunning geeft aan de hengelaar het recht zich kandidaat te stellen voor de selecties van die discipline van zijn verbond, mits de toelating van zijn
verbond.
8. De prijzen van de vergunningen zullen jaarlijks bepaald worden. De bijdrage zal gelijk zijn voor CCCV en CCPC.
Een federatie mag evenwel meer aanrekenen om de werkingskosten van het verbond te vergoeden.
9. Een visser met een buitenlandse licentie kan geen licentie in België bekomen.

Terug naar index.
HOOFDSTUK 6: weging en telling van de vissen

1. Het BCFC aanvaardt in haar wedstrijdkalender nog enkel wedstrijden waarbij de gevangen vis in nylon leefnetten wordt bewaard, volgens de wettelijke
voorschriften van de regio en om de gevangen vis in ideale omstandigheden te laten overleven Sanctie: voor de deelnemer: uitsluiting.
2. Bij wedstrijden op zuiver gewicht moet de visser de vangst zelf in het weegnet plaatsen, waarna het gewicht onmiddellijk door de officiële weger wordt afgelezen.
 Zo er geteld moet worden gebeurt dit door de officiële weger.
3. Bij akkoord moet de visser zijn wedstrijdkaart ondertekenen.
Na de weging moet de visser zelf zijn gevangen vis terugzetten.
De vis moet hierbij zo omzichtig mogelijk worden behandeld. Sanctie: 12 euro. Bij het niet betalen van de boete: uitsluiting en 3 maanden schorsing.
4. Ondermaatse vissen worden op de wedstrijdkaart vermeld, doch niet gewogen Sanctie: uitsluiting.
5. Zo de hoeveelheid vis enkel door verschillende wegingen kan bepaald worden, moet de officiële weger alle gewogen hoeveelheden op de wedstrijdkaart vermelden,
zonder hiervan het totale gewicht te berekenen.
De eventuele aftrek van de weegnetten gebeurt achteraf door het sportcomité van het betreffende verbond.
6. Wanneer een vis toevallig in het overlevingsnet terechtkomt, moet de visser hiervan onmiddellijk melding maken bij zijn naaste mededingers,
 en ook de officiële wegers hiervan op de hoogte brengen voor het ophalen van het leefnet uit het water.
7. Een visser mag zijn leefnet enkel verzwaren aan de buitenkant. In hetleefnet mag zich enkel de gevangen vis bevinden. Sanctie: uitsluiting
8. Het gewicht van de weegnetten dient altijd identiek te zijn per sector of reeks.
Voor de 1ste weging maakt men het leefnet nat en de officiële wegers moeten ervoor zorgen dat het gewicht van het leefnet bij de verschillende wegingen constant blijft.
Desnoods moeten zij het weegnet reinigen door achter gebleven restanten van visslijm en dergelijke door te spoelen.

Terug naar index.
HOOFDSTUK 7: Belgische kampioenschappen.

De Belgische kampioenschappen worden gehouden ten behoeve van de leden van hengelsportverenigingen en van individuelen,
aangesloten bij een verbond dat lid is van het CCCV of het CCPC. De deelnemers moeten de Belgische nationaliteit bezitten.
Overzicht van de data:
Mindervaliden voorlaatste weekend mei
Karper laatste weekend mei
Nevencategorieën laatste weekend augustus
Match 1ste of 2de weekend van september
Feeder 2de of 1ste weekend van september (samen met het WK senioren)
½ finale individueel 3de weekend september finale individueel 4de weekend september
Interclub 1ste weekend oktober.
Mogelijkheden
a.Het individuele kampioenschap
Dit BK bestaat uit 2 wedstrijddagen, 4 reeksen van ieder 3 uur.
1. De 1ste dag = halve finale wordt met 240 deelnemers gevist, verdeeld op basis van de A vergunningen per verbond.
Er wordt gevist in 24 sectoren van 10 vissers waarvan de eerste vijf over de 2 reeksen zich plaatsen voor de finale.
De punten behaald in de halve finale worden voor de helft ( 7.02.2004) meegerekend met het resultaat van de finaledag.
2. De 2 de dag = finale wordt gevist met 120 vissers. De finale wordt gevist in 6 sectoren van 20 vissers.
Het eindresultaat en de uiteindelijke kampioen van België is de hengelaar met het minst aantal punten over de 4 reeksen samen.
Bij gelijkheid van punten wordt het nationale reglement toegepast. In de sectoren wordt er na iedere reeks gewisseld volgens een vastgelegde basis.
Geen van beide finaledagen mag doorgaan op data van een WK. De hengellengte van dit BK is 11.5 m.
b. Het interclub kampioenschap.
Gaat door met 32 maatschappijen. Men hengelt met zes deelnemers per club, waarvan een van een vreemde nationaliteit mag zijn voor zover hij gedomicilieerd is in België.
Er wordt gevist in 2 reeksen van minimum 2,5 uur. Het aantal afgenomen clubvergunningen of clubbijdragen met minimum 10 afgenomen Avergunningen
(in het voorbije jaar) zal de basis zijn voor de toekenning van de coëfficiënt.
Indien een verbond een club minder inschrijft dan waarop het recht heeft dan gaat de vrijgekomen plaats naar het verbond met de volgende beste coïfficiënt ( 8 dagen op voorhand).
De titelvoerende club verwittigt zijn aanvraag voor deelname aan het WK clubs voor de 31 december van het lopende jaar.
Het BCFC heeft het recht om een aanvraag te weigeren. Het BCFC bezorgt de inschrijvingen voor het WK.
Verplaatsing en verblijf met de respectievelijke onkosten worden gedragen door de deelnemende club.
De hengellengte voor dit BK is 11.5 m.
Een verbond welke een club minder inschrijft dan waarop het recht heeft(interclub): de vrijgekomen plaats gaat naar het verbond met de volgende beste coëfficiënt ( 8 dagen op voorhand).
Inschrijvingen en uitslag hanteren de officiële naam van de club,
ook op het WK waarop de overwinning recht geeft.
c. Het kampioenschap der nevenreeksen zijnde: dames, veteranen, junioren en knapen. Iedere categorie hengelt apart. Zij zullen ingedeeld worden in twee of drie
sectoren. Er worden 2 reeksen gehengeld van minimum 2u30. Alle deelnemende knapen zullen een prijs ontvangen en hengelen gratis.
De hengellengte is 9.5 m, vanaf 2003 wordt deze lengte 10 m. De pauze tussen beide reeksen moet 2u30 zijn
d. Het kampioenschap Engelse viswijze, matchhengelen.
Reglementering : deze richtlijnen zijn momenteel van toepassing op de Belgische kampioenschappen en kunnen als richtlijn dienen voor openbare wedstrijden.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 200. Ieder verbond krijgt een aantal deelnemers toegewezen op basis van het aantal specifieke vergunningen.
Bij niet opname van plaatsen krijgt het betrokken verbond de helft minder van het aantal niet opgenomen plaatsen in vermindering op het totaal van de voor haar bestemde plaatsen.
Eventuele afrondingen gebeuren in het voordeel van het betrekken verbond.
Verbonden die hun plaatsen betalen verliezen geen plaatsen het jaar nadien.
e. Kampioenschap feeder: Reglementering : zie annex 1, ook van toepassing voor de openbare bekerwedstrijden in België.
Barema - 10 deelnemers per sector: 4 maal de inleg aan de 1ste, 3 maal de inleg aan de 2de, 2 maal de inleg aan de 3de van de sector, 1 maal de inleg voor het podium.
- 11 deelnemers per sector: identiek aan het voorgaande maar : 2 maal de inleg voor het podium 
- 12 deelnemers per sector identiek aan het 1ste barema maar : 2 maal de inleg aan de 4de van de sector,1 maal de inleg voor het podium.
f. Kampioenschap karper in duo:
Gezien de hoge specialisatiegraad van deze discipline zal het BCFC of de aangewezen verantwoordelijke na bevestiging en betaling,
 van deelname aan iedere deelnemer een daadwerkelijk geldig reglement toesturen.
g. Kampioenschap Minder –validen: Dit BK is gereserveerd voor de minder valide vissers.
De invaliditeit moet minstens 50 % zijn en de visser moet een geldige vergunning hebben.
Dit BK is open in de zin dat het gebruik van match en bolognaise mag.
De attesten van invaliditeit en de medische documenten worden uitsluitend door de nationaal of regionale verantwoordelijken van de visserij minder – validen ingezameld.
Het BCFC kan eventueel nog andere bijkomende Belgische kampioenschappen organiseren.
Er kan inschrijvingsgeld voor deelname aan de Belgische kampioenschappen gevraagd worden.
Het bedrag zal per kampioenschap en jaarlijks door het BCFC bepaald worden. Voor ingeschreven individuelen, clubs en verbonden, die om welke reden dan ook,
op de wedstrijd niet verschijnen is het inschrijvingsbedrag onverminderd verschuldigd.
Niet aanwezigheid kan schorsingen tot gevolg hebben, te bepalen door het BCFC.
De verbonden dragen er zorg voor dat de verschuldigde inschrijvingsgelden volledig aan het BCFC of aan de verantwoordelijke van de Belgische kampioenschappen worden overgemaakt.
Alle inschrijvingen voor de Belgische kampioenschappen kunnen enkel gebeuren via de verbondsverantwoordelijken.
De inschrijvingslijsten dienen volledig ingevuld en ondertekend te worden.
Ze moeten bij de verantwoordelijke van de Belgische kampioenschappen zijn toegekomen voor de afgesproken data.
Dit is 10 dagen voor het betreffende kampioenschap.
De inschrijvingen die niet voor de vermelde sluitingsdatum zijn toegekomen worden niet meer in aanmerking genomen.
De federale bevoegde zal zich dan zelf moeten verantwoorden bij zijn clubs en leden.
Bij afwezigheid in een Belgische kampioenschap: schorsing voor de twee volgende jaren.
Deze sanctie wordt overgedragen bij overgang van knapen naar junioren, junioren naar senioren en dames.
Een afwezigheid bij ieder kampioenschap dat door gaat over meer dan één beurt en de tweede of derde beurt niet meer wordt deelgenomen geeft een schorsing voor de 2 volgende jaren.
Een club welke inschrijft via haar federatie en afwezig blijft op het kampioenschap interclub krijgt 2 jaar schorsing.
Is de schuld bewezen van de leden van die club, dan worden de ingeschreven hengelaars voor 2 jaar geschorst voor dit kampioenschap, ook na overgang naar een andere club.
Afwezigheid op de Belgische kampioenschappen na reglementaire inschrijving: verontschuldigingen, ziektebriefjes enz.,
moeten ingezonden worden aan de verantwoordelijke voor de Belgische kampioenschappen binnen de dertig dagen na het betrokken kampioenschap.
Het BCFC stelt de kandidaturen open voor het inrichten van de kampioenschappen aan het CCCV en het CCPC, vanaf de maand november.
De sportcommissies van de beide gewesten maken een beurtrol op en verdelen die in onderlinge overeenkomst met de bij hun aangesloten verbonden.
Vanaf 2007 stelt het organiserende verbond een reserve PC en printer ter beschikking.
e federatie die een Belgische kampioenschap organiseert moet voor 15 maart een organisatieplan voorleggen aan zijn eigen sportcomité van het gewest,
 die dit dan zal voorleggen ter goedkeuring aan het BCFC.
De laatste controle op een organisatieplan zal gebeuren voor 15 mei. Na deze datum verliest een verbond of gewest haar recht op organisatie.
Voor deelname aan een Belgische kampioenschap: individueel of in duo is de Belgische nationaliteit verplicht..
Voor de andere Belgische kampioenschappen is de Belgische nationaliteit niet verplichtend, doch wel gedurende 2 jaren de afname van een specifieke vergunning.
Op de data van de Belgische kampioenschappen mogen geen andere officiële wedstrijden worden georganiseerd.
Uitgezonderd op het Belgische kampioenschap matchhengelen en/of feeder en/of karper mag er wel een wedstrijd worden georganiseerd in de B- categorie mits
- de wedstrijd niet meetelt in een nationaal criterium
- het verbond waartoe de organiserende club behoort meedoet aan het betreffende BK
- de wedstrijd niet doorgaat op het grondgebied van het organiserende verbond.
De verantwoordelijke (of de voorzitter van het BCFC) van de Belgische kampioenschappen zal een jury samenstellen per kampioenschap uit minimum 5 leden van het CCCV of het CCPC.
Leden van de jury moeten zich terugtrekken uit de jury indien de te behandelen klachten gaan over leden of clubs uit de eigen federatie.
Deelnemers, controleurs en hoofdcontroleurs mogen geen deel uitmaken van de jury. Bij stemming over geschillen beslist de meerderheid van stemmen.
De afgevaardigde van het inrichtend verbond houdt toezicht op een goed en regelmatig verloop van het betreffende kampioenschap.
Ieder geval an onregelmatigheid dient door de wedstrijdcommissie ter kennis van de jury gebracht te worden. Sancties worden alleen door de jury uitgesproken.
Iedere poging tot bedrog of misleiding, ook indien deze achteraf mocht blijken, alsmede elk onsportief of aanstootgevend gedrag van de zijde van een deelnemer
kan tot zijn diskwalificatie door de jury leiden. De betrokkenen dient te worden opgeroepen voor verhoor.
Indien blijkt dat een deelnemer zich schuldig heeft gemaakt aan een der vermelde feiten, kan de jury, buiten de onmiddellijke uitsluiting,
een voorstel richten aan het BCFC om betrokkenen voor een bepaalde tijd van verdere deelname aan door of namens BCFC georganiseerde wedstrijden uit te sluiten.
De centrale raad van het BCFC aanwezig op de eerstvolgende algemene vergadering, beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Een dergelijke beslissing dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de betrokkene, aan het
CCCV of het CCPC, die dit meldt aan het verbond waarvan betrokkene deel uitmaakt.
Geschillen tijdens de wedstrijd dienen:
- in eerste instantie opgelost te worden in onderling overleg tussen de visser en de controleur met een gezamenlijk akkoord;
- in tweede instantie: worden genoteerd op de achterzijde van de fiche. Indien de partijen niet tot een akkoord komen wordt de jury erbij gehaald.
Alle klachten moeten voor de weging ingediend worden en genoteerd op de achterkant van de individuele controlefiche.
Na afloop van de wedstrijd dient door de jury een uitslag te worden opgemaakt en ter kennis gebracht te worden aan de deelnemers. Geen nieuwe klachten van
deelnemers worden in behandeling genomen behoudens die, welke betrekking heeft op de uitslag. Klachten op de uitslag dienen binnen de 15 minuten na het
schriftelijk uitbrengen van de resultaten te worden ingediend. Na deze termijn is de uitslag bindend.
Op alle kampioenschappen worden de prijzen volgens het barema van het BCFC uitbetaald.
De visser dient op de uitreiking van de prijzen zelf aanwezig te zijn uitgezonderd om uitzonderlijke redenen. Uitzondering op die regel zijn de jeugd en beloftes.
Bij vertoon van het deelnemingticket kan de prijs door iemand anders afgehaald worden. Vooraf wordt die maatregel in 2005 geafficheerd door de organisatie(BCFC 15.01.2005)
Ieder jaar bepaalt het BCFC het inleggeld voor de verschillende kampioen-schappen.
Is de visser ingeschreven voor de1/2 finale een uur voor het begin van de wedstrijd afwezig dan mag hij vervangen worden door de reserve van het betrekken
verbond op beslissing van de verantwoordelijken van het BK. Een vervanging door iemand van een ander verbond kan niet.
Het bekomen van de plaatsnummers kan vanaf 2.5 uur voor de aanvang van het kampioenschap, op uitzondering van het kampioenschap voor de minder validen
waarop het kan vanaf 3 uur voor de wedstrijd.
Het BCFC, CCCV, CCPC en alle federaties aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsels, van welke aard ook, aan een of meer deelnemers,
bestuursleden, juryleden, controleurs of toeschouwers overkomen.
Geldt eveneens voor alle openbare wedstrijden en internationale ontmoetingen, selecties of preselecties van de internationalen.
In alle gevallen waarin deze voorschriften niet voorzien beslist de jury in hoogste instantie.
De artikels van dit deel zijn specifiek voor het BK. Niettemin zijn deze artikels die niet in tegenspraak zijn met artikels van andere hoofdstukken ook toepasbaar
bij openbare wedstrijden dan bij internationale ontmoetingen, selecties en preselecties van de internationalen zowel bij senioren als bij jeugd.
Specifieke richtlijnen voor het BK
a.De verantwoordelijke van het BK het lokaal en het parcours bezoeken indien hij dit nodig acht. Daartoe legt hij een ontmoeting vast met de lokale verantwoordelijke.
De aanwezigheid van de lokale verantwoordelijke is voor hem verplichtend. Hij wordt van datum, uur en plaats op de hoogte gebracht.
De verantwoordelijke licht het BCFC voor. Alle mogelijkheden worden bekeken om een zo goed mogelijk verloop van het BK mogelijk te maken.
b. De organisator stelt alles in het werk om het aantal onderbrekingen in en tussen de sectoren tot een minimum te beperken.
c. De onderlinge afstand tussen de vissers moet minimum 10 meter zijn op openbaar water. De verantwoordelijke van het BK kan een afwijking toestaan.
d. De lengte van de hengels is 10 m voor het BK nevencategorieën en voor de knapen. Voor het andere BK is de lengte 11,5 m.
e.. Beperking van voeder
Op alle kampioenschappen is de maximum hoeveelheid voeder bepaald op 17 liter, gereed voor gebruik.
Daaronder verstaan we: niet aangedrukt en gezeefd. Het levend aas is niet in deze hoeveelheid inbegrepen. De hoeveelheid levend aas is beperkt tot 2.2 pints.
De doos met de toe te voegen zaken moet naast het voeder aangeboden worden.
Voor het kampioenschap match(bolognaise) verdubbelen de toegelaten hoeveelheid levend aas tot 2 dozen van 2.2pints, met maximum 1 doos van 2.2 pints waterlarven.
Het aas voor de haak is niet inbegrepen in deze hoeveelheden.
f.. De controle van de voeders gebeurt met een maat met een inhoud gelijk aan de toegestane maximum hoeveelheid.
De doos voor de additieven, waterlarven, wormen.... moet bij controle aanwezig zijn zonder perforaties.
Altijd mag de doos slechts gevuld zijn tot aan de boordrand, zonder overschot bij het afstrijken van de doos.
Bij de voedercontrole moeten alle voeders in één emmer aangeboden worden. ( 15.11.2003).
g. Er worden identieke weegzakken gebruikt. Het gewicht van de zak wordt gemeld aan de aanwezige verantwoordelijke.
De weegschalen zijn juist op maximum 20 gram en zijn binnen een sector van hetzelfde type.
h. . De organiserende verbonden vragen aan de juiste instanties - de toelating tot vervoer op de jachtpaden; - de afwijking op de wettelijke maten van de vissen;
Van alle toelatingen wordt een kopie aan de verantwoordelijke van het BK bezorgd, minstens 60 dagen voor het verloop van het betrokken BK.
De verantwoordelijke aan de receptie krijgt ook een exemplaar.
i.. Gezien de verschillen tussen de wetgevingen inzake wettelijke toegelaten afmetingen van de vissen en de legale maat van de vissen moet exacte informatie
opgehangen worden, in twee talen bij de inschrijvingstafel of aan iedere deelnemer bezorgd worden bij de overhandiging van de ticketten.
j.. De signalen moeten duidelijk hoorbaar zijn. Bij meerdere seingevers moeten de signalen simultaan gebeuren.
k. Het organiserend verbond moet erop letten dat drankinstallaties, barbecues ..... op een afstand van minimum 50 m blijven van de dichtste visser.
l. Het organiserend verbond hangt een affiche op met een plan van het parcours in twee talen. Alle noodzakelijke informatie moet op dat plan staan, om zo de
vissers op de snelste manier zo dicht mogelijk bij hun visplaats te brengen.
m. Er mag geen receptie zijn voor de aanvang van de overhandiging van de prijzen.
n.. Het organiserend verbond zorgt voor een lokaal met permanente voorzieningen om het werk in de juiste condities te kunnen doen. Het lokaal is bij voorkeur
in de directe nabijheid van het parcours.
o. Het organiserend verbond moet de richtlijnen van de verantwoordelijke ter harte nemen, opgestuurd met de dubbels van de getrokken visplaatsen. Alleen
deze enveloppe met de instructies mag geopend worden. De tweede enveloppe mag slechts geopend worden bij de aanvang van de overhandiging van de
nummers op het voorziene uur.
p. Het verbond dat deze werkrichtlijnen niet volgt krijgt een schorsing van organiseren voor 2 jaar.
q. Bij het BK nevencategorieën zal een onderbreking van 2.5 uur voorzien worden, om de dames toe te laten een toilet op te zoeken. Indien de verplaatsing
van voertuigen tussen twee reeksen verboden is zorgt de organisator voor de nodige voorzieningen op het parcours zelf .
Het gebruik van walkies – talkies onder de hengelaars en van diepte- of vispeilers zijn verboden. ( 15.11.2004 en 16.06.2004)

Terug naar index.
HOOFDSTUK 8:Beperkingen - Voederen- afwijkingen.

1. Alle gegevens van dit hoofdstuk zijn van toepassing voor alle openbare wedstrijden met de vaste stok, match of bolognaise, georganiseerd in België door
verenigingen aangesloten bij het CCPC of CCCV, en voor de Belgische kampioenschappen georganiseerd onder het toezicht van het BCFC.
2. Licht bijvoederen: gebeurt tussen het signaal van het begin van de wedstrijd en het einde van de wedstrijd. Het betekent het met een hand uit los voeder
geknepen voeder gooien, zonder ondersteuning van wat dan ook.
3. Hulpmiddelen: op uitzondering van mechanische en elektrische middelen worden alle middelen om het voeder, de maden of waterlarven op de visplaats
te laten toegestaan. Vanaf het 2 de signaal is hulp van derden in alle gevallen verboden. Sanctie : uitsluiting.
4. Een uitgesloten visser krijgt altijd de laatste plaats van zijn sector. De uitsluiting van een visser mag geen voordeel bieden aan om het even welke visser,
noch voor het klassement van de wedstrijd noch voor het klassement van de erereeks.
Indien een uitgesloten visser recht had op een prijs komt de prijs toe aan het verbond waartoe de organisator behoort.
A. Beperkingen
1. Voor alle openbare wedstrijden die doorgaan op bevaarbare waters en rivieren met een duur minder dan 3 uur wordt de maximum hoeveelheid aan voeder
vastgesteld op 17 liter, klaar voor gebruik d.w.z. niet aangedrukt en gezeefd. De maximum hoeveelheid aan levend aas is vastgesteld op 2.2 pints en kan slechts
aangepast worden door de eindverantwoordelijke.
2. Voor alle openbare wedstrijden die doorgaan op bevaarbare waters en rivieren met een duur boven de 3 uur is de maximum hoeveelheid voeder vastgesteld op 17 liter,
gereed voor gebruik d.w.z. niet vastgedrukt en gezeefd. De maximum hoeveelheid aan levend aas is vastgesteld op 2.2 pints met waterlarven en 1.1 pints
met ander levend aas en kan slechts door de eindverantwoordelijke aangepast worden.
3. Voor alle openbare wedstrijden op niet bevaarbare waters en vijvers is de vastgestelde maximum hoeveelheid aan voeder vastgesteld op 10 liter. De maximum
hoeveelheid aan levend aas is vastgesteld op 2.2 pints.
5. Na de controle is alleen het gebruik van de verstuiver nog toegestaan. Andere toevoegsels dan levend aas zijn in de hoeveelheden inbegrepen,.
6. Iedere visser moet in het bezit van een aangepaste maat zijn. Een goede maat is alleen tot aan de boord gevuld, niet veranderd qua vorm , vermeldt de inhoud als origineel object.
7. Voor wedstrijden over 2 beurten, ieder geen 3 uur lang mag een tweede voederbeurt gebeuren op voorwaarde dat de onderbreking tussen de twee
reeksen minimum 1u.30 bedraagt.
B. Controle
1. Alle deelnemers en organisatoren stellen zich ter beschikking van de instellingen en de vertegenwoordigers van de regio's om een dopingcontrole te laten gebeuren.
2. De controle van het voeder en het levend aas moet gebeuren tussen een half uur en een kwartier voor het begin van de wedstrijd. De afwezige deelnemers
kunnen gecontroleerd worden tot bij het signaal van het voederen.
3. Bij de controle moeten alle voeders en levend aas zich bevinden op de plaats van de deelnemer. De deelnemer moet aanwezig zijn op zijn plaats bij de controle.
4. De controleurs kunnen geen sancties nemen. Ze kunnen hun vaststellingen noteren op de individuele fiches van de deelnemers.
5. De organisatoren kunnen bepalen hoe ze de controle laten verlopen en moeten daarbij de deelnemers niet verwittigen.
6. De controle bestrijkt het materieel, materieel en de hulpstukken van een deelnemer, zich bevindend op de plaats van de deelnemer.
7.De leden van het BCFC, CCPC, CCCV kunnen controleren, om het even wanneer.
8.De organisator moet voldoende controleurs voorzien.
C.Sancties
Bij het niet respecteren van de beperkingen zijn de sancties
1. teveel voeder en/of levend aas tijdens de controle: diskwalificatie Bij herhaling: 3 maanden schorsing.
2. Weigering van het toepassen van de controle door de organisator : schorsing van organisatie voor een jaar.
3. weigering van de controle door de deelnemer: diskwalificatie,Bij herhaling: 3 maanden schorsing.
4. De sancties kunnen slechts genomen worden door een jury, opgericht volgens de voorschriften van het voorliggende reglement.

Terug naar index.
Hoofdstuk 9: match (bolognaise)

1. Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een valabele licentie.
2.De lengte van de stokken mag de 6 meter niet overschrijden. Het is verplicht om minstens 20 meter uit de boord te vissen.
3.Het is verboden om te peilen met de vaste stok, ook voor de wedstrijd.
4.De stokken zijn voorzien van een molen en de lijn met de dobber mag niet overlood zijn. Er moet ook drijvend gevist worden.
Daarbij mag slechts 10% van het lood op de bodem rusten.
5.Er mag slechts één maal zwaar gevoederd worden. Alleen met gebruik van de katapult mag gevoederd worden. Het gebruik van de katapult is algemeen
toegelaten. ( 7.02.2004)
6.De duur van de wedstrijd is 5 uur zonder onderbreking.
7. Op alle andere punten is het nationaal reglement van toepassing.

Terug naar index.
Hoofdstuk 10 : Internationalen:

A. Selectie van de internationale senioren
Iedere hengelaar van Belgische nationaliteit, drager van een individuele A en M vergunning en minstens 18 jaar oud mag zich kandidaat stellen als internationaal.
De aanvraag dient gedaan te worden via het verbond waarbij betrokkene is aangesloten, ten laatste een week voor de schiftingen of preselecties bij de nationale coach.
Het verbond heeft het recht een kandidatuur te weigeren.
De kandidaat moet zich houden aan de reglementering van de internationalen.
De nationale monitor bijgestaan door de hulpmonitor is belast met het inrichten van de nationale selecties, preselecties en trainingen.
Hij is tevens gemachtigd met zijn ploeg het land te vertegenwoordigen op het WK en alle ander internationale ontmoetingen.
Hij is gemachtigd een kandidaat of een internationaal onmiddellijk te schorsen of hem een sanctie te doen opleggen door BCFC. De nationale
monitor geeft een bondig verslag van de activiteiten op elke vergadering van BCFC.
Preselecties:
1. De preselecties hebben plaats op de 1e en 2e zondag van november (wanneer de 1e zondag op 1 november valt,
zal er geschift worden op de 2 de en 3 de zondag) Er is een dag met een open visserij en een dag met de visserij met de molen. Iedere dag bestaat uit 2 beurten van elk 2.5 uur.
2. Iedere kandidaat wordt verondersteld zich te houden aan het reglement van de preselecties die hem door de coach na inschrijving bezorgd wordt.
Reglement der selecties.
Dit reglement is niet opgenomen in het algemeen reglement omwille van zijn regelmatige aanpassing aan de internationale normen.
Iedere internationaal krijgt een exemplaar van dit reglement voor de 1ste dag van de selecties met ondertekening voor ontvangst.
Geen enkele klacht is mogelijk tegen de coach of het BCFC wat betreft het reglement en zijn toepassing.
Iedere kandidaat met een licentie kan bij zijn verbond kennis nemen van dit reglement.
Kandidaat internationalen worden verondersteld vooraf kennis te hebben genomen van dit reglement om zo alle verrassingen uit te sluiten.
B. Selectie van de internationalen minder – validen :
Iedere visser met de Belgische nationaliteit; bezitter van de nodige licenties, minstens 18 jaar oud kan meedoen met de preselecties bij de minder-validen.
Zijn kandidatuur moet ingediend worden via zijn federatie, minstens 1 week voor de datum van de preselecties bij de bevoegde verantwoordelijke.
Een federatie kan een kandidatuur weigeren.
Bij de inschrijving ontvangt iedere deelnemer aan het Belgisch kampioenschap een exemplaar van het reglement alsook een reglement van het FIPS.
Iedere vereniging verbonden met het BCFC kan ook een exemplaar van beide reglementen krijgen op schriftelijke aanvraag.
De groep van de selecties bestaat uit een groep geselecteerden van het jaar ervoor naast alle andere geïnteresseerden.
Allen betalen een inleg van 25 euro waarvan de helft terugbetaald wordt bij een deelname aan de 3 dagen van selectie.
De vissers behorend tot de geselecteerde groep van het jaar ervoor zijn verplicht om aan het kampioenschap van België deel te nemen, zonder gewettigde
verontschuldiging. De selectie bestaat uit 3 dagen van 2 reeksen van 2.5 uur vissen.
De beurten gaan door op de 2de, 3de en 4de zaterdag van oktober op de volgende plaatsen : - Stasegem (kanaal Kortrijk – Bossuyt) - Luik (Coron-Meuse)
- Leuven ( kanaal Leuven – Mechelen)
Toegestane hulp bij kampioenschappen, nationale en internationale ontmoetingen 
Op alle trainingen en selecties worden de internationale reglementen toegepast.
Iedere afwezigheid moet gestaafd worden met een medisch attest, bij voorkeur te signaliseren op het persoonlijk telefoonnummer van de verantwoordelijke.
Het plaatsnummer van de afwezige zal weggenomen worden. De sanctie is 2 jaar schorsing.
Van iedere reeks wordt een rangschikking gemaakt op basis van het gevangen gewicht.
Het eindklassement wordt gemaakt door alle behaalde resultaten over de drie dagen samen te voegen.
Het eindklassement is de basis van de selectie, met de internationale criteria in rekening gebracht.
De geselecteerde visser die voor gegronde reden verzaakt aan zijn selectie kan geen aanspraak maken op het materiaal/materieel ter beschikking gesteld door de sponsors.
Iedere selectie voor internationale ontmoetingen gebeurt op dezelfde wijze.
Het niet respecteren van het reglementen betekent een schorsing van 2 jaar.
Het helpen is toegestaan tot aan de boord van het water, ook voor het monteren van het materiaal voor de deelnemers met een quota van 1 en 2
Het helpen is toegestaan tot aan de boord van het water, ook voor het monteren van het materiaal en tijdens het vissen voor de de deelnemers met
quota 3,4 en 6.
C. Preselecties bij de internationale jeugd :
Iedere visser met de Belgische nationaliteit, houder van de nodige licenties, met een leeftijd van hoogstens 18 jaar kan meedoen met de preselecties.
Zijn kandidatuur moet ingediend worden door zijn federatie, ten laatste 1week voor de datum van de preselecties bij de bevoegde verantwoordelijke. Een
federatie mag een kandidatuur weigeren.
1. De verantwoordelijke bezorgt iedere deelnemer een blad met informatie. Daarin worden de specifieke items voor de beloften uiteengezet zoals:
- het reglement van de preselecties en de modaliteiten van de eindklassering.
- de concrete informatie over de drie dagen selectie
- de lokalen van samenkomst
- de beperkingen per dag qua voeders en levend aas.
2.Er wordt een lijst gemaakt met alle deelnemers. Tijdens de 1ste dag tekenen alle deelnemers de lijst voor ontvangst en aanvaarding van de specifieke
reglementen.
3.De beperkingen worden per dag door de verantwoordelijke bepaald.
4. Indien mogelijk worden de sectoren van de deelnemers op eenvoudige wijze gemarkeerd, ongeveer 10 meter uit elkaar.
5. De deelnemers kunnen de hun bij lottrekking toegewezen plaats slechts betreden 90 minuten voor het begin van de selectie.
6. De visplaats is verboden gebied voor supporters en begeleiders.
7.De controle van voeders en levend aas gebeurt 30 minuten voor het begin van de selectie.
8. Het materieel wordt door de visser zelf klaargemaakt, zonder hulp van om het even wie.
9. De geselecteerde deelnemers ( van de 1ste tot de 6de) en de eerste drie reserves moeten in 14 dagen na de laatste selectie de verantwoordelijke een
medisch getuigschrift bezorgen, verklarend dat de deelnemer in de gezondheid verkeert om deel te nemen aan competitievisserij.
10. Het BCFC garandeert alleen de sponsoring van de 6 geselecteerden ( materiaal en kledij).
De firma die het materiaal ter beschikking stelt biedt iedere individuele geselecteerde een contract aan bevattende de wederzijdse verplichtingen en eisen.
Indien een contract niet gerespecteerd wordt op alle punten of indien de visser schade berokkent aan de reputatie of aan de werking van het BCFC,
 moet de betrokken visser alle gekregen waren terug bezorgen aan de verantwoordelijke. Deze uitrusting wordt door de verantwoordelijke overgedragen aan de 1ste reserve.
11. Iedere deelnemer stort 6.000 fr op de rekening van de verantwoordelijke voor deelname aan een wereldkampioenschap.
Het BCFC behoudt het recht om een bijdrage te vragen met als maximum 25% van de totale onkosten van de deelname aan een wereldkampioenschap.
In de onkosten zijn inbegrepen: de verplaatsing, de verblijfsonkosten, de onkosten voor de voeding, de onkosten door voeders en toeleveringen met inbegrip van het noodzakelijke vervoer.
12. Het BCFC bepaalt of buiten de verantwoordelijke en landsafgevaardigde nog begeleiders en supporters voor de ploeg nodig zijn. Indien dit het geval is
komt het BCFC niet tussen in eventuele onkosten die daaruit kunnen voortkomen.
13.De leden van de ploeg zijn gehouden om te allen tijde de richtlijnen van de verantwoordelijken op te volgen. Alleen de verantwoordelijke kan andere
personen aanwijzen ( misschien de reserves) om bepaalde taken waar te nemen.
14. Samenstelling van de ploeg :
De verantwoordelijke wijst de leden van zijn ploeg aan.
De aanduiding van de leden van de ploeg kan gebeuren op basis van de reeksen van de selecties, of op initiatief van de verantwoordelijke zelf.
De individuele resultaten zijn ondergeschikt aan het ploegresultaat.
15. De verantwoordelijke is niet gebonden door de bereikte resultaten om vervangingen door te voeren. Het ervaring, de kennis en de beheersing van
sommige technieken zijn bepalende factoren bij de samenstelling of verandering van de ploeg.
16. De verantwoordelijk maakt voor het BCFC een rapport en slechts tegenover het BCFC verantwoording schuldig.
Annex 1 : reglement voor het vissen met de feeder.
1. Materieel en techniek :
Alleen stokken gebouwd voor de feedervisserij mogen gebruikt worden. De lengte van de stokken is vrij maar moet een beetregistratie op de top van de
hengel hebben. Alle voorwerpen, lichamen of drijvende objecten gemonteerd op de lijn zijn verboden. De toegelaten monteringen zijn : quivertip, swingtip,
springtip en contratip.
Alle voeders en levend aas moeten in het water gebracht worden door middel van de feederstok. De voederkorven zijn toegelaten zonder beperking naar
inhoud of gewicht.
Het gebruik van een loodje of een lege voederkorf is toegelaten.
2.Levend aas en voeder :
Waterlarven mogen slechts op de haak gebruikt worden, op uitzondering van muggelarven. Voor de rest is er geen beperking.
3. Deelneming en prijzen :
De deelneming aan de openbare feederwedstrijd vereist een F licentie, te krijgen bij de verbonden die lid zijn van het CCPC of CCCV.
De wedstrijd vindt plaats in sectoren van ten hoogste 12 concurrenten.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 500 fr.
De prijzen worden verdeeld volgens het barema van dit specifieke Belgische kampioenschap.
4. Praktische informatie :
De gevangen vissen moeten de wettelijke maat hebben.
De leefnetten moeten minstens 3 meter lengte hebben.
De concurrenten plaatsen hun materiaal op hun plaatsnummer
De afstand tussen de deelnemers is minstens 20 meter.
Signalen 1ste signaal : 30 minuten voor het begin : controle
2de signaal : vissen
3de signaal : laatste 5 minuten.
4de signaal : einde wedstrijd. De vis moet uit het water zijn bij het begin van het signaal.
5. Functioneren van het reglement :
Het huidige reglement is toepasbaar op alle openbare wedstrijden FE zowel onder de vleugels van het CCPC als CCCV als op alle feedermanifestaties georganiseerd door het BCFC.
Indien bij het FIPS/CIPS een reglement feeder in de maak is zal dit internationaal reglement zonder restrictie toegepast worden. Voor alle andere zaken is het nationaal reglement van toepassing.
Andere fungerende reglementen binnen het BCFC zijn:
- karper voor het BK karper
- mindervaliden voor de BK en selecties
- jeugd/beloften voor de selecties en WK
- internationalen voor pré-selecties en selecties.


Einde van de opgelegde reglementeringen.

Terug naar top, of index.